Τι ισχύει με τις χειμερινές μεταγραφές ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών

Στις 2 Ιανουαρίου αρχίζει η χειμερινή μεταγραφική περίοδος για τους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές

Οι ημερομηνίες είναι: 

Μετεγγραφές εγχώριες και διεθνείς:  2/1/2020 έως 31/1/2020

Υποσχετικές:  2/1/2020 έως 31/1/2020

Αποδεσµεύσεις ατοµικές:  2/1/2020 έως 31/1/2020

Αποδεσµεύσεις οµαδικές:  2/1/2020 έως 31/1/2020

Επανεγγραφές:  2/1/2020 έως 28/2/2020

Πρώτες εγγραφές:  2/1/2020 έως 30/4/2020