Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017 03:14 από

Παράδοση πτυχίων σε νέους διαιτητές καλαθοσφαίρισης

Από την ΚΕΔ της ΕΣΚΑΘ, ανακοινώνεται ότι τα πτυχία των νέων διαιτητών καλαθοσφαίρισης (σχολής 2017) θα δοθούν την Κυριακή 18 Ιουνίου και ώρα 12.00 στο κάστρο των Τρικάλων

Την απονομή θα κάνουν οι υπεύθυνοι της σχολής κ. κ. Γκαρτζονίκας Βασίκος, πρόεδρος της ΚΕΔ/ΕΣΚΑΘ και Μηναρετζόπουλος Γεώργιος μέλος και ταμίας της ΟΔΚΕ.

Παρακαλούνται όλοι οι δόκιμοι διαιτητές να παρευρίσκονται στην εν λόγω εκδήλωση.